§1 DEFINICJE


DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


SPRZEDAWCA  - Adrian Kozon działający pod firmą KARON Adrian Kozon, adres Lemany 19/I/4,  NIP 7451839932, REGON 369766957


UŻYTKOWNIK – usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną,  posiadająca zdolność do dokonywania czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu  umowę sprzedaży


SKLEP - sklep internetowy prowadzony pod adresem https://historiabiznesu.pl/ przez sprzedawcę


PRZEWOŹNIK - podmiot zajmujący się przewozem i dostarczeniem rzeczy, któremu wysyłający przekazuje: adres odbiorcy, wskazuje miejsce przeznaczenia, oznacza przesyłkę według rodzaju i ilości oraz sposobu opakowania, jak również wartości rzeczy szczególnie cennych.


DOSTAWA ZAMÓWIENIA -  moment, w którym Sprzedawca przekazał Zamówienie Przewoźnikowi w celu dostarczenia go do Klienta


FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.


ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.


FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie konta użytkownika


KONTO – następstwo prawidłowego wypełniania formularza rejestracji. Oznaczone adresem e-mail oraz hasłem przez klienta.  Znajdują się tu informacje podane przez Klienta w trakcie wypełniania Formularzu Rejestracji takie jak:  imię, nazwisko, adres, telefon czy adres e-mail.


HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji przy użyciu formularza rejestracji w Sklepie.


PRODUKT – rzecz dostępna w Sklepie  będąca zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu


POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – końcowy etap składania zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia. Po zapoznaniu się z regulaminem i użyciu przycisku „potwierdź zamówienie” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin Strony oraz  obowiązek zapłaty za zamówienie.


REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, będący regulaminem Sklepu


ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNICZY - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357


KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


 


§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1.       Sklep, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://historiabiznesu.pl/, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


2.       Właścicielem sklepu internetowego jest Adrian Kozon działający pod firmą KARON Adrian Kozon, adres Lemany 19/I/4,  NIP 7451839932, REGON 369766957


3.       Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.


4.       Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z naszą firmą. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez Sklep, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.  


5.       Nasz sklep dołoży wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.


6.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu. Zmiany nie dotyczą tych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży.


 


§3 KONTAKT


1.       Adres przedsiębiorstwa: Lemany 19/I/4, adres poczty elektronicznej (e-mail):  sklep@historiabiznesu.pl, 


2.       Konsument może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub korespondencji pocztowej.


 


§4 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA


1.       Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają należny w danym czasie podatek od towarów i usług VAT będąc cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich bieżących zmian.


2.       Ceny nie uwzględniają kosztów Dostawy Zamówienia. Koszty Dostawy Zamówienia są doliczane jako oddzielna pozycja w „koszyku”.  Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.


3.       Klient ma do wyboru jedną formę płatności: Przedpłata szybkim przelewem online


4.       Towary wysyłane są za pośrednictwem przedsiębiorstw kurierskich działających pod firmą DPD Polska oraz InPost.


5.       Wysokość opłat za koszty przesyłki skierowanej dla Klientów sklepu, jest stała i kształtuje się następująco:


·         Firma kurierska DPD Polska: przesyłka pobraniowa - 20 zł


 


§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1.       Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez siedem dni w tygodniu, realizowane są natomiast w Dni Robocze w godzinach 10.00-16.30.


2.       Złożone przez Państwa zamówienia będą realizowane (przesyłka zostanie wysłana) w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej.


3.       Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie Sklepu Formularza Zamówienia.


4.       Nieprawidłowo wypełnione Formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane.


5.       Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej - w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz zwrot ewentualnej przedpłaty.


6.       W razie podjęcia przez Klienta decyzji o rezygnacji z zamówienia (w przypadku gdy Sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) cała kwota zostanie zwrócona Kupującemu (w przypadku przedpłaty) na wskazany rachunek bankowy albo przekazem pocztowym.


7.       Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta niezwłocznie po jego skompletowaniu, a w przypadku wybrania płatności przelewem po uznaniu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sklepu.


8.       Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.


9.       Zakupione towary są dostarczane przez przewożników pod adres wskazany w formularzu zamówienia.


10.     W przypadku odmowy przyjęcia paczki lub braku środków finansowych do uiszczenia (lub brak wyliczonej kwoty gdy kurier nie ma możliwości wydania tzw. reszty), o ile jest to paczka za pobraniem, Klient zobowiązany jest pokryć koszty kolejnej dostawy we własnym zakresie zgodnie z cennikiem przedsiębiorstwa kurierskiego.


11.     Wybór wysyłki za pobraniem jako formy dostawy wraz z rozliczeniem oznacza świadomość klienta o przygotowaniu kwoty równej wartości zamówienia widocznej w potwierdzeniu.


12.     Sklep zastrzega sobie, w razie wątpliwości, prawo do zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.


 


§6 DOWODY ZAKUPU


1.       Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – paragon lub fakturę.


2.       Faktury VAT wystawiamy na wyraźne życzenie Klienta. Chcąc otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć taką opcję w ostatnim etapie składania zamówienia oraz podać wszystkie niezbędne dane w Formularzu Zamówienia.


 


§7 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA


1.       Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.


2.       Aby anulować zamówienie należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu lub wysłać wiadomość e-mail na adres poczty e-mail Sklepu.


3.       W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację zamówienia – numer ID.


4.       Nie można anulować zamówienia, gdy towar został już wysłany do Klienta


 


§8 WYMIANA


1.       Klient ma prawo wymienić kupiony towar w terminie do 10 dni  od zawarcia umowy. Chęć wymiany należy zgłosić (kontaktując się poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, a towar odesłać w terminie 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.


2.       Koszty przesyłki (w obie strony) w przypadku wymiany towaru ponosi Klient.


3.       Procedura wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów otwarcia, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie).


4.       Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia wymiany.


 


§9 REKLAMACJA I GWARANCJA


1.       Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).


2.       Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania mu towaru przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Przewoźnika.


3.       Po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności Przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru lub też innych nieprawidłowości towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Klienta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.


4.       Reklamacji towaru Klient dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej.


5.       W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości elektronicznej powinno znaleźć się wyjaśnienie dotyczące powodu składania reklamacji, oraz dane osobowe Klienta składającego reklamację.


6.       Do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu (paragon/fakturę VAT) lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.


7.       Jeżeli produkt ma wadę, Klient może: żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


8.       Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.


9.       Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę


10.     Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


11.     W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: KARON Adrian Kozon, Lemany 19/I/4. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni  od dnia jej złożenia.


§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Sklep towary i usługi.


 


Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu https://historiabiznesu.pl/,  zwanego dalej „Sklepem”, w tym jego podstron, administrowanego przez : KARON Adrian Kozon, adres Lemany 19/I/4,  NIP 7451839932, REGON 369766957.


Celem Sklepu jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na najwyższym poziomie, odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).


Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest KARON Adrian Kozon, adres Lemany 19/I/4,  NIP 7451839932, REGON 369766957.


2. Klient może skontaktować się z naszym Sklepem w sprawach związanych z danymi osobowymi, pisząc na adres: sklep@historiabiznesu.pl.Zasady zbierania danych osobowych


1. W czasie przeglądania strony głównej i podstron Sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są adresy IP oraz informacje dotyczące korzystania z Sklepu przez Użytkowników.


2. Przeglądnie strony głównej i podstron Sklepu nie wymaga podania danych osobowych.


3. W ramach Sklepu zamieszczone są formularze wymagające podania niektórych danych osobowych: kontaktowy i formularz zamówienia na oferowane przez Sklep towary i usługi..Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania


1. Użytkownik Sklepu w czasie korzystania ze Sklepu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła.


2. Wszystkie dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Sklepu.


3. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Sklepie zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Użytkownikowi, obsługi i realizacji zamówień. 


4. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa mamy prawo do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Sklepu upoważnionym do tego organom.Zasady przetwarzania danych osobowych


1.Podanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu jest dobrowolne.


2. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep, jak też ich wysyłki.


3. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.


4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia w Sklepie.


5. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rachunkowo-podatkowym, będącym odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz realizujących dostawę towaru.


6. Sklep zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.

 


Uprawnienia Użytkowników


1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są niekompletne.

3. Prawo do „bycia zapomnianym”.

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,

b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,

c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),

d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego. 

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.


Pliki cookies


1. W Sklepie wykorzystujemy pliki typu cookies - pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika, na którym zostały zapisane.


2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Sklepu.


3. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu oceny poprawności i skuteczności działalności reklamowej z wykorzystaniem narzędzi Google AdWords usług takich jak:​ remarketing, kategorie zainteresowań, podobni odbiorcy, rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach oraz kierowanie demograficzne oraz na lokalizację Użytkownika.


Zabezpieczenie danych osobowych

Sklep jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Sklep. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Sklepu, którzy posiadają upoważnienie. zainteresowań, podobni odbiorcy, inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, kierowanie demograficzne i na lokalizację.


Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" , jak i czy i w jakim zakresie Sklep przetwarza dane prosimy kierować na adres: KARON Adrian Kozon, adres Lemany 19/I/4 lub sklep@historiabiznesu.pl.